این دپارتمان مختص رنج سنی 8+ سال می باشد که در این بخش ما علاوه بر مهارت های گفته شده کودکان و نوجوانان را با مطالبی مرتبط با سنشان آشنا می کنیم مثل اهرم ها ، قرقره ها ، چرخ دنده ها ، چرخ و محور و … که بعد ها شامل برنامه نویسی شده و وارد حوزه رباتیک می شویم که کودکان و نوجوانان در این رده می توانند به مسابقات استانی ، کشوری و جهانی راه پیدا کنند .

در دپارتمان مکانیک با تمام مکانیزم های کاربردی در زندگی روز مره ، صنعت و … آشنا می شوید و با استفاده از دانش مکانیکی بالا قادر به ساخت سازه هایی بسیار کاربردی جهت شرکت در مسابقات خواهید بود .

دپارتمان مکانیک لگوی آموزشی شامل دو بخش مقدماتی و پیشرفته می باشد که در بخش دوره ها می توانید بیشتر با آن آشنا شوید.