این دپارتمان مختص رنج سنی  3 الی 8 سال می باشد که تمرکز اصلی در این رنج سنی روی پرورش مهارت ها و آسیب شناسی ها می باشد .

ما در این دپارتمان به صورت تخصصی روی پرورش مهارت های کار گروهی ، دست ورزی ، قدرت حل مسئله ، خلاقیت و تعاملات اجتماعی و دیگر مهارت های مهم تمرکز می کنیم تا بتوانیم در پرورش این مهارت ها بهترین باشیم .

با توجه به اینکه مهمترین سن پرورش کودکان 3 الی 8 سالگی می باشد باید در این سن در قالب بازی و سرگرمی برای پرورش آنها تلاش کرد که در دوره های لگو و با استفاده از مدرسین مجرب و طرح درس های جذاب و بین المللی در تلاشیم تا در فضایی جذاب در قالب بازی و سرگرمی مهارت های کودکان را به چالش کشیده و به حل مسائلی مشترک دعوت می کنیم که باعث مشارکت و افزایش قدرت اعتماد به نفس در کودکان می شود که در نهایت باعث پرورش بهتر کودک می شود و برای آینده ای بهتر آماده می شود .