مسابقات مکانیک مقدماتی

این مسابقات که مخصوص گروه سنی 8+ سال است و مخصوص  کودکانیست که دوره ESM را گذرانده باشند .

این مسابقات با هدف پرورش کار گروهی ، تعاملات اجتماعی و حل مسئله و … در کودکان برگزار می شود که فضایی بسیار هیجان انگیز را در قالب مسابقه تجربه می نمایند.

مسابقات رباتیک مقدماتی

این مسابقات مخصوص گروه سنی 9+ سال می باشد و مخصوص کسانیست که دوره WeDo را گزرانده باشند .

این مسابقات با هدف پرورش کار گروهی ، تعاملات اجتماعی و حل مسئله و همچنین کسب دانش برنامه نویسی و فن بیان  در کودکان برگزار می شود که فضایی بسیار هیجان انگیز را در قالب مسابقه تجربه می نمایند.

مسابقات مکانیک پیشرفته :

این مسابقات که مخصوص گروه سنی 10+ سال است و  مخصوص کودکانیست که دوره F&M را گذرانده باشند .

این مسابقات با هدف آموزش مفاهیم مهندسی ، ریاضی ، فیزیک و … و همچنین پرورش مهارتهایی از قبیل محاسبات ، کارگروهی ، دست ورزی ، زمان بندی و حل مسئله برگزار می شود که فضایی بسیار هیجان انگیز را در قالب مسابقه تجربه می نمایند.

مسابقات رباتیک پیشرفته :

این مسابقات مخصوص گروه سنی 10+ سال می باشد و مخصوص کسانیست که دوره RT را گزرانده باشند .

این مسابقات با هدف آموزش مفاهیم مهندسی ، برنامه نویسی ، کار با کامپیوتر ، ریاضی ، فیزیک و … و همچنین پرورش مهارت هایی از قبیل محاسبات ، کارگروهی ، دست ورزی ، زمان بندی و حل مسئله برگزار می شود که فضایی بسیار هیجان انگیز را در قالب مسابقه تجربه می نمایند.