نمایشگاه الکامپ سال 1397

مسابقه مکانیک مقدماتی آذر ماه سال 1398

این مسابقات برای اولین بار در ایران به صورت استانی در استان گیلان توسط مرکز لگوی آموزشی گیلان برگزار شد !

مسابقه رباتیک مقدماتی دی ماه سال 1398

این مسابقات برای اولین بار در ایران به صورت استانی در استان گیلان توسط مرکز لگوی آموزشی گیلان برگزار شد !